Verloskundigenpraktijk Montferland Wehl Volg ons op Twitter
Home : Evaluatieformulier Verloskundigenpraktijk Montferland/Wehl
Omschrijving van dit formulier.
 
Naam *
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon *
E-mailadres *
   
* = verplicht veld  
   
Controles
 
Hoe heb je de zwangerschapscontrole’s ervaren?
 
Heb je het gevoel gehad dat er per controle voldoende ruimte was voor vragen of het uiten van problemen?
 
Zo niet, wat was daarvan volgens jou de reden?
 
En wanneer er vragen of problemen waren zijn deze dan naar alle tevredenheid opgelost?
 
Hoe heb je de bereikbaarheid ervaren;denk aan het aanwezig zijn van de verloskundige tijdens of buiten de telefonische spreekuren, het laten oppiepen bij spoedgevallen wanneer de verloskundige niet “thuis”is, de samenwerking met de waarneemsters en de bereikbaarheid in de vakanties en of weekenden?
 
Is er tijdens de zwangerschap voldoende uitleg gegeven over de zwangerschap, bevalling en kraambed?
 
Zo niet, waarover had je meer uitleg willen hebben?
 
Ruimte voor eventuele op of aanmerkingen
 
Bevalling
 
Ben je tevreden over de begeleiding van de bevalling voor zover dit de verloskundige betreft?
 
Is er naar jou mening voldoende tijd aan u besteed?
 
Zo niet, hoe had je het graag willen zien?
 
Is er tijdens de bevalling naar jou mening voldoende uitleg gegeven over het verloop van de bevalling?
 
Is er na de bevalling voldoende ruimte geweest om het hele gebeuren nog eens te bespreken?
 
Zo niet, wat was hiervan volgens jou de reden?
 
Heb je het gevoel gehad dat er voldoende naar u is geluisterd, en zijn eventuele vragen naar alle tevredenheid behandeld?
 
Ruimte voor andere op of aanmerkingen
 
Kraambed
 
Is de begeleiding van het kraambed naar alle tevredenheid verlopen?
 
Zo niet, wat was daar volgens jou de reden van?
 
Is er naar u jou mening voldoende tijd aan je besteed?
 
Zo niet, wat was daar volgens u de reden van?
 
Is er naar uw mening voldoende uitleg gegeven over de gebeurtenissen in het kraambed (voeden van de baby, herstel van de kraamvrouw, vloeien etc.)?
 
Zo niet, wat was hier volgens u de reden van?
 
Is er naar uw mening voldoende ruimte geweest om eventuele vragen /problemen aan de orde te stellen, en is daar naar uw mening voldoende op gereageerd?
 
Zo niet, wat was hier volgens jou de reden van?
 
Vindt je het bezwaarlijk dat er stagiaires aanwezig zijn?