0314 - 74 10 00

Prenatale screening

Tijdens de zwangerschap is het mogelijk om onderzoek te doen naar de gezondheid en lichamelijke ontwikkeling van de baby. Dit heet prenatale screening. Tijdens het spreekuur zal dit uitgebreid besproken worden. Je beslist zelf of je deze onderzoeken wilt.

Onderzoek naar Down-, Patau- en Edwardssyndroom: NIPT

Tijdens de zwangerschap kan je laten onderzoeken (screenen) of je kind down-, patau of edwardssyndroom heeft. Dit onderzoek kan vanaf 11 weken zwangerschap en heet de NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test). Je bent niet verplicht om dit te doen. Denk daarom goed na over de volgende vragen voordat je besluit het onderzoek te doen:

  • Wil je tijdens de zwangerschap al weten of je kindje het down-, edwards- of patausyndroom heeft?
  • Als  je te horen krijgt dat je kindje het down-, edwards- of patausyndroom heeft, wat wil je  dan doen?

Wat is Downsyndroom?

Downsyndroom is een aandoening waarmee iemand wordt geboren. Mensen met downsyndroom hebben een verstandelijke beperking en lichamelijke kenmerken. Soms gaat het Downsyndroom ook gepaard met lichamelijke afwijkingen. Bij de een is het ernstiger dan bij de ander. Van tevoren is daar niets over te zeggen.

Meer informatie over downsyndroom

Wat is Patau- en Edwardssyndroom?

Dit zijn zeer ernstige aandoeningen. De meeste kinderen overlijden voor- of rond de geboorte. Edwardssyndroom en patausyndroom komen veel minder voor dan downsyndroom.

Meer informatie over edwardssyndroom

Meer informatie over patausyndroom

Hoe gaat de NIPT? 

Voor de NIPT wordt er bloed afgenomen bij de zwangere vrouw. Dit vindt plaats in het ziekenhuis, en is mogelijk vanaf 10 weken zwangerschap. Uit het bloed van de moeder kan DNA van de placenta worden gehaald, en dit DNA is bijna altijd hetzelfde als van de baby. Zo kan er gekeken worden of de baby het syndroom van Down-, Patau  of Edwards heeft.

Na de bloedafname duurt het ongeveer 10 werkdagen voordat de uitslag er is. De uitslag zal via ons aan je doorgegeven worden. De test wordt vergoedt door de zorgverzekering. Er zijn dus geen kosten aan verbonden.

Lees hier meer over de NIPT.

Onderzoek naar lichamelijke afwijkingen: 13- en 20 weken echo

Bij deze echo’s vindt er een medisch onderzoek naar lichamelijke afwijkingen plaats. Bij beide onderzoeken bekijkt een echoscopist met een echo-apparaat of jullie kind lichamelijke afwijkingen heeft.

Bij de 13 weken echo wordt het kindje zo goed mogelijk nagekeken door de echoscopist. Zij kijkt naar ernstige lichamelijke afwijkingen. Het kindje is nog heel klein, daarom kan nog niet alles beoordeeld worden. Grote afwijkingen kunnen wel al opgespoord worden. Er wordt niet gekeken of het een jongetje of een meisje is. De 13 weken echo valt onder wetenschappelijk onderzoek. Door de 13 wekenecho te laten verrichten, stem je in met dit onderzoek. Deze studie heet de IMITAS studie. Als er bij deze echo het vermoeden is voor een afwijking bij het kindje, word je doorgestuurd naar het ziekenhuis voor verder onderzoek.

Bij de 20 weken echo zal het kindje van top tot teen bekeken worden door de echoscopist. Omdat het kindje groter is, kunnen ook kleinere structuren bekeken worden. Als het onderzoek niet goed lukt door de ligging van het kindje, wordt het onderzoek herhaald. Indien er het vermoeden is dat er een lichamelijke afwijking is bij het kindje, word je doorgestuurd naar het ziekenhuis. Zowel de 13- als de 20 weken echo worden vergoed door de zorgverzekeraar. Echter is het jouw eigen keuze of je deze onderzoeken wilt laten uitvoeren.

De video vertelt hier meer over.

 

Terug naar overzicht