0314 - 74 10 00

Klachtenregeling

Heb je een klacht?

Wij vinden het belangrijk dat je je goed voelt bij ons in de praktijk. De gehele begeleiding door ons als verloskundigen, zwangerschap, bevalling en kraambed, proberen we zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Mocht er toch iets zijn voorgevallen waar je niet tevreden over bent, bespreek dit dan eerst met een van de verloskundigen. Wij nemen graag de tijd om hier samen over in gesprek te  gaan.

Lukt het niet om er tijdens een gesprek samen uit te komen, of zijn er redenen dat je het gesprek niet aan wilt gaan? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg). Zij zijn onpartijdig, werken onafhankelijk en helpen je graag verder met ondersteuning en advies. Ook bemiddelt de klachtenfunctionaris bij het vinden van een oplossing. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.
De externe klachtenfunctionaris van het CBKZ is telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag via 088-0245123. Je kunt ook een email sturen naar klachtverloskunde@cbkz.nl.

Voor meer informatie zie ook www.klachtverloskunde.nl