0314 - 74 10 00

Spreekuren

De spreekuren worden ingepland volgens afspraak. Je kan dagelijks bij ons terecht, op wisselende locaties. In ‘s-Heerenberg is drie keer per week spreekuur, net als in Didam. In Wehl is er meestal twee keer per week spreekuur, waarvan af en toe een avondspreekuur.

Tijdens de afspraak op het spreekuur zie je de verloskundige. Zij zal medische controles bij je verrichten, onder andere bloeddruk meting, gewicht, onderzoek van de buik, de groei van de baby en het controleren van de hartslag van de baby. Er zal elke controle even een korte echo gemaakt worden, tenzij je daar bezwaar tegen hebt.

Tevens worden er tijdens de controle belangrijke onderwerpen besproken, zoals hoe het met je gaat, wat je kan regelen tijdens de zwangerschap, maar ook voorbereiding op de bevalling en de periode erna.

Controle schema

Iedere zwangerschap is anders. Daarom wordt er zorg op maat geleverd. Er wordt gekeken naar medische indicaties en de gezondheid van moeder en kind, maar ook naar de wens van de ouders. Het kan bijvoorbeeld na een miskraam fijn zijn, om de eerste maanden van de zwangerschap vaker te komen.

Toch is er een standaard aantal controles die bij iedere zwangerschap terugkeren:

Rond 7-8 weken : vitaliteitsecho en intake gesprek

Rond 11 weken:  termijnecho

Rond 13 weken: bespreken bloeduitslagen en hartje luisteren

Rond 16 weken: bespreken wat te regelen, 22 weken prik, wanneer het spoednummer bellen

Rond 20 weken: bespreken kindsbewegingen, HELLP syndroom, voorlichtingsavond

Rond 24 weken: zorgpad en tevredenheid over de tot nu toe ontvangen zorg

Rond 27 weken: bloedprikken, nadenken over de bevalling

Rond 30 weken: uitleg hielprik en voedingskeuze bespreken

Rond 32 weken: groepsvoorlichting

Rond 34 weken: informatie bevalling en geboorteplan

Rond 36 weken: bespreken bevalling en belinstructies, geboorteplan doornemen , liggingsecho

Vanaf 37 weken wekelijkse controles tot aan de bevalling

Er kan op indicatie afgeweken worden van bovenstaand schema. Dit gaat altijd in overleg met de verloskundigen en de cliënt.

Stagiaires

Soms is er een verloskundige in opleiding aanwezig in de praktijk. Zij zal dan ook eventueel aanwezig zijn tijdens het spreekuur. Een stagiaire staat onder strikte supervisie van de verloskundige en werkt nooit zonder toezicht. De stagiaires zijn afkomstig van de Nederlandse opleiding tot Verloskundige. Mocht je er bezwaar tegen hebben dat er een stagiaire aanwezig is, kan je dit ten aller tijde aangeven.

Terug naar overzicht